ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

    2009 ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

    2010 ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

  1. Տեղեկություններ քաղաքացիական կենսաթոշակների չափերի և  կենսաթոշակառուների թվաքանակի մասին (01.01.2010-31.12.2010)
  2. Տեղեկություններ զինվորական կենսաթոշակների չափերի և կենսաթոշակառուների (շարքային կազմից) թվաքանակի մասին (01.01.2010-31.12.2010)
  3. Տեղեկություններ ամենամսյա դրամական օգնության չափերի և շահառուների թվաքանակի մասին (01.07.2010-31.12.2010)
  4. Տեղեկություններ չաշխատող կանանց տրվող հղիության և ծննդաբերության նպաստների չափերի և նպաստառուների թվաքանակի մասին (01.01.2010-31.12.2010)