ԼՂՀ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ

 

Այս աշխատատեղերի, ինչպես նաև զբաղվածության պետական ծրագրերի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն Դուք կարող եք ստանալ ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի աշխատանքի և զբաղվածության գործակալության հետևյալ հեռախոսահամարով՝ (+374;047) 94-21-40: