Հաստատվեցին բարեգործական ծրագրեր
11.06.2018

Հաստատվեցին բարեգործական ծրագրերը

ԱՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից ապրիլի 16-ին և 18-ին ընդունվել են հետևյալ  որոշումները`

- «Հայաստան¦ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քնարավան գյուղի տարածքում §Վարդենիս-Մարտակերտ¦ ավտոմայրուղու հարևանությամբ հասարակական զուգարանի կառուցում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 34-Ա առ 16.04.2018թ.),

- «Հայաստան¦ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Մարտունի քաղաքի Քաղաքամերձ-1 տեղամասում խորքային հորի հորատում և նոր ոռոգման համակարգի կառուցում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 35-Ա առ 16.04.2018թ.),

- «Հայաստան¦ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Մարտունի քաղաքի Հողարտու Ֆերմայի տարածքում խորքային հորի հորատում և նոր ոռոգման համակարգի կառուցում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 36-Ա առ 16.04.2018թ.),

- «Հայաստան¦ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Մարտունի քաղաքի Արցախգազի Մոտակայք տեղամասում խորքային հորի հորատում և նոր ոռոգման համակարգի կառուցում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 37-Ա առ 16.04.2018թ.),

- «Հայաստան¦ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Մարտունի քաղաքի Մուխանք-1 տեղամասում խորքային հորի հորատում և նոր ոռոգման համակարգի կառուցում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 38-Ա առ 16.04.2018թ.),

- «Հայաստան¦ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Մարտունի քաղաքի Քաջավան-5 տեղամասում խորքային հորի հորատում և նոր ոռոգման համակարգի կառուցում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 39-Ա առ 16.04.2018թ.),

- «Հայաստան¦ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Մարտունի քաղաքի Ճանշինի մոտակայքի տեղամասում խորքային հորի հորատում և նոր ոռոգման համակարգի կառուցում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 40-Ա առ 16.04.2018թ.),

- «Հայաստան¦ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Մարտունի քաղաքի Քաղաքամերձ-2 տեղամասում խորքային հորի հորատում և նոր ոռոգման համակարգի կառուցում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 41-Ա առ 16.04.2018թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2016 թվականի դեկտեմբերի 28-ի            N 134-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 42-Ա առ 16.04.2018թ.),

- Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Արմեն Հայրապետյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 43-Ա  առ 18.04.2018թ.),

- Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Վիտալիկ Ղավալյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 44-Ա  առ 18.04.2018թ.),

- Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Ժորա Օհանյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 45-Ա  առ 18.04.2018թ.),

- Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Նվեր Ավանեսյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 46-Ա  առ 18.04.2018թ.),

- Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Սամվել Ավանեսյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 47-Ա  առ 18.04.2018թ.),

- Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Արթուր Հովհանիսյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 48-Ա  առ 18.04.2018թ.),

- Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Մարիետա Աբելյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 49-Ա  առ 18.04.2018թ.),

- Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Ժենյա Խաչատրյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 50-Ա  առ 18.04.2018թ.),

- Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Վանիկ Աբելյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 51-Ա  առ 18.04.2018թ.),

- Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Անդրանիկ Սետրակյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 52-Ա  առ 18.04.2018թ.),

- Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Սարգիս Բուլղադարյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 53-Ա  առ 18.04.2018թ.),

- Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Վիլեն Պետրոսյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 54-Ա  առ 18.04.2018թ.),

- Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Տանյա Մեժունցի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 55-Ա  առ 18.04.2018թ.),

- Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Վյաչեսլավ Վարդանյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 56-Ա  առ 18.04.2018թ.),

- Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Ալեքսանդր Խաչատրյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 57-Ա  առ 18.04.2018թ.),

 

 

 

 

        Բարեգործական ծրագրերի                                             

        համակարգման բաժին