Հաստատվեցին բարեգործական ծրագրեր
10.11.2017

ԼՂՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից հոկտեմբերի 16-ին և 27-ին

ընդունվել են հետևյալ  որոշումները

 

- Բարերար Միշել Տանկրեզի կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շուշի քաղաքի Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական դպրոցի կահավորում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 126-Ա առ 16.10.2017թ.),

- Բարերար Միշել Տանկրեզի կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունի քաղաքի N 1 մանկապարտեզի կահավորում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 127-Ա առ 16.10.2017թ.),

- §Հայաստան¦ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Շուշի քաղաքի Մանուկյան փողոցի թիվ 1 շենքի առաջին ոչ բնակելի հարկում գտնվող մանկապարտեզի կահավորում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 128-Ա առ 16.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2016 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 134-Ա  որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 129-Ա առ 16.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի մայիսի 03-ի N 50-Ա  որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 130-Ա առ 16.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2014 թվականի հուլիսի 18-ի թիվ   33-Ա  որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 131-Ա առ 16.10.2017թ.),

- §Հայ Օգնության Միության Արցախի Միավոր¦ հասարակական կազմա-կերպության  կողմից իրականացվող §Ստեփանակերտ քաղաքում 100-120 նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար մանկապարտեզի անհրաժեշտ կահույքի պատրաստման աշխատանքների իրականացում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 132-Ա առ 27.10.2017թ.),

- §Հայաստան¦ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականցվող §Արցախի հանրապետության տարածքում քառասուն խորքային հորերից սնուցվող ոռոգման համակարգերի կառուցման նախագծում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 133-Ա առ 27.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի հուլիսի 21-ի N 87-Ա  որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 134-Ա առ 27.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի N 100-Ա  որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 135-Ա առ 27.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի N 101-Ա  որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 136-Ա առ 27.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի  N 102‑Ա  որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 137-Ա առ 27.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի N 103-Ա  որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 138-Ա առ 27.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի N 104-Ա  որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 139-Ա առ 27.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի N 105-Ա  որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 140-Ա առ 27.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի N 106-Ա  որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 141-Ա առ 27.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի N 107-Ա  որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 142-Ա առ 27.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի N 108-Ա  որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 143-Ա առ 27.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի N 109‑Ա  որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 144-Ա առ 27.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի N 110‑Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 145-Ա առ 27.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի N 111-Ա  որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 146-Ա առ 27.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի N 112-Ա  որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 147-Ա առ 27.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի  N 113‑Ա  որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 148-Ա առ 27.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի N 114-Ա  որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 149-Ա առ 27.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի N 115-Ա  որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 150-Ա առ 27.10.2017թ.),

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի N 116-Ա  որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 151-Ա առ 27.10.2017թ.).