ԼՂՀ-ՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՓՆՏՐՈՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ

1