ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. ԼՂՀ կառավարության որոշումներ

 

1.1. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ժողովրդագրական քաղաքականության մշակման և իրագործման մշտապես գործող բարձրագույն խորհուրդ և միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին» N 719 որոշում

1.2. ԼՂՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ժողովրդագրական քաղաքականության հայեցակարգը հաստատելու  մասին» N 21-Ն որոշում

1.3. ԼՂՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 16-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ժողովրդագրական քաղաքականության հայեցակարգի իրականացումն ապահովող  2010-2012  թվականների  միջոցառումների  ծրագիրը հաստատելու  մասին» N 196-Ն որոշում

1.4. ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 12-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ժողովրդագրական քաղաքականության հայեցակարգի իրականացումն ապահովող 2015-2016 թվականների ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 57-Ն որոշում