Հարգելի բարեկամ

    Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներկա փուլում դժվար է պատկերացնել որևէ կառույցի արդյունավետ ու համակարգված գործունեությունը` առանց հաղորդակցության ժամանակակից ձևերի կիրառման: ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը համացանցից օգտվողներին հնարավորություն կընձեռի ծանոթանալ նախարարության գործունեությանը,  սոցիալական ոլորտում գործող օրենսդությանն ու նորմատիվ այլ իրավական ակտերին, իրականացվող սոցիալական ծրագրերին ու բարեփոխումներին և ստեղծել համագործակցության այնպիսի միջավայր, որը թույլ կտա ոչ միայն բավարարել համակարգի վերաբերյալ Ձեր տեղեկատվական պահանջմունքները, այլև առաջարկություններով և հարցադրումներով ակտիվ մասնակցություն ունենալ մշակվող քաղաքականությանն ու իրականացվող գործընթացներին: Ուստի, ես կարևորում եմ այն մեծ դերը, որ կոչված է կատարելու կայքէջն սոցիալական պաշտպանության ոլորտում պետական քաղաքականության և նախարարության գործունեության թափանցիկության ապահովման, նախարարություն-հասարակություն կապի ամրապնդման գործում:

 

                                                                                           ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար

                                                                                                                        Ս. Ավանեսյան  

 

 

Նախարարի կենսագրությունը