ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

  1. Քաղաքացիական օրենսգիրք
  2. Ընտանեկան օրենսգիրք
  3. Աշխատանքային օրենսգիրք
  4. ԼՂՀ պետական ժողքաղաքականության հայեցակարգ
  5. ԼՂՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում պետություն-մասնավոր հատվածների համագործակցության հայեցակարգ
  6. Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2009-2015 թվականների ռազմավարություն
  7. ԼՂՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Ֆինանսավարկային կազմակերպությաունների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անժամկետ զինվորական հաշմանդամություն ունեցող երկրորդ և երրորդ խմբի հաշմանդամներին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների զավակներին, փախստականներին և բազմազավակ, միածնող ընտանիքներին հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարաններ, բնակելի տներ գնելու կամ բնակելի տներ կառուցելու և(կամ) վերանորոգելու նպատակով պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին» N 889-Ն որոշում
  8. ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 12-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրագույն, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում առկա (ստացիոնար) ուսուցման ձևով ուսումնառու անձանց ընդհանուր օգտագործման ներքաղաքային ուղևորատար տրանսպորտով (բացառությամբ տաքսի ավտոմոբիլների) արտոնյալ երթևեկության համար պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման փորձնական (պիլոտային) կարգը հաստատելու մասին» N 58-Ն որոշում
  9. ԼՂՀ կառավարության 2015թ. հունիսի 8-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղական կամ քաղաքային՝ բացառությամբ Ստեփանակերտ և Շուշի քաղաքների, բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին բնակելի տներ կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին» N 353-Ն որոշում
  10. ԼՂՀ կառավարության 2015թ. փետրվարի 15-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինվորական հաշմանդամություն ունեցող 1-ին, 2-րդ խմբերի հաշմանդամներին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ, Մարտաղիս, Տոնաշեն գյուղական համայնքներում փաստացի բնակվող անձանց օգտագործված էլեկտրաէներգիայի և (կամ) բնական գազի դիմաց պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 80-Ն որոշում