ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. ԼՂՀ օրենքներ

 

1.1. Բարեգործության մասին

 

2. ԼՂՀ կառավարության որոշումներ

 

2.1. ԼՂՀ կառավարության 2003թվականի հոկտեմբերի 28-ի “ԼՂՀ-ում մարդասիրական օգնություն և բարեգործական ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների ցանկը հաստատելու մասին” թիվ 284 որոշում

2.2. ԼՂՀ կառավարության 2007թվականի հոկտեմբերի 30-ի “Բարեգործական ծրագրերի մասին” N 467 որոշում

2.3. ԼՂՀ կառավարության 2007թվականի դեկտեմբերի 6-ի “Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին” թիվ 355 որոշում

2.4. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 16-ի “Բարեգործների տրամադրած բարեգործական աջակցության և կամավորների կատարած աշխատանքի հաշվառման կարգը սահմանելու մասին” թիվ 617 որոշում