ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ


ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

 

Սոցիալական աջակցության բաժին
բաժնի պետ` Սամվել Իսրայելյան, հեռ. 94-49-72