ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ


2011 թվական

2010 թվական

2009 թվական

2008 թվական

2007 թվական

2006 թվական

2005 թվական

 

 

 

 

Տեղեկանք 2011թ. ընդհանուր բաժին մուտք գործած պաշտոնական փաստաթղթերի վերաբերյալ

 

Տեղեկանք 2010թ. ընդհանուր բաժին մուտք գործած պաշտոնական փաստաթղթերի վերաբերյալ

 

Տեղեկանք 2009թ. ընդհանուր բաժին մուտք գործած պաշտոնական փաստաթղթերի վերաբերյալ

 

Տեղեկանք 2008թ. ընդհանուր բաժին մուտք գործած պաշտոնական փաստաթղթերի վերաբերյալ