ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐ (ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ)

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

 

Բժշկասոցիալական փորձաքննության կենտրոն
տնօրեն` Մհեր Գրիգորյան, հեռ. 94-89-51

 

Փորձաքննական և վերականգնողական ծրագրերի բաժին
բաժնի պետ` , հեռ. 94-37-45

 

Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով
նախագահ` Գուրգեն Գյուլիշանյան, հեռ. 94-37-45