ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԼՂՀ օրենքներ


1.1 Իրավական ակտերի մասին


2. ԼՂՀ կառավարության որոշումներ


3. Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր


3.1. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի կանոնադրություն