ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

 

Վերահսկողության և սոցիալական մոնիտորինգի վարչություն
վարչության պետ` Արարատ Բախտամյան, հեռ. 95-27-18

 

Մոնիտորինգի և վերլուծության բաժին
բաժնի պետ` Արամ Խաչատրյան, հեռ. 94-72-13