ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ

 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

 


     Սոցիալական պաշտպանության ոլորտներում օրենսդրության կիրառման նկատմամբ պետական վերահսկողության և իրավակիրառական պրակտիկայի մոնիթորինգի ապահովման նպատակով ստուգումներ և ուսումնասիրություններ են կատարվում նախարարության ենթակայությամբ գործող ՊՈԱԿ-ներում,  տարածքային բաժիններում, շրջվարչակազմերի ենթակայությամբ գործող սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմիններում, "Արցախփոստ"  և  "Ղարաբաղ-Տելեկոմ"  ՓԲԸ-ների տարածքային  մասնաճյուղերում:
     Ստուգումներով արձանագրվում են բացթողումներ  հիմնականում թեր և ավել վճարված  պետական նպաստների, գործազրկության նպաստի, կենսաթոշակի մասով:  
        Բացթողումների շտկման  ընթացքը վերահսկվում է :
  Որպես նորույթ, 2010թ. ստուգումներ են նախատեսվում նաև նախարարության աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումներում: