ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

1. ԼՂՀ օրենքներ

 

1.1. ԼՂՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին

 

 

Բաժնի խնդիրներ, գործառույթներ