Դուք կարող եք հերթագրվել նախարարությունում ընդունելության համար, եթե լրացնեք այս դաշտերը եւ հաստատեք.("Unicode"-ով)
Կարմիր գույնով նշված դաշտերը պարտադիր են

Անուն    
Ազգանուն    
Հայրանուն    
Էլ. փոստ    
Հեռախոս    
Բնակության հասցե    
Սոց. քարտ կամ Անձնագիր
Ում մոտ
 
Ընդունելության նպատակը