Հերթագրված քաղաքացիներ

  1  
 հ/հ   Անուն  Ազգանուն  Հայրանուն  Ընդունելության
  ամսաթիվը
 Ում մոտ
  1   Հարություն  Հարությունյան  Հենրիխի  23.7.2013 0:0  ԼՂՀ աշխատանքի պետական տեսչության պետ
  2   Լենա  Հակոբյան    24.12.2012 0:0  Նախարար
  3   Հայկ  Հակոբյան    10.3.2009 16:20  ԼՂՀ աշխատանքի պետական տեսչության պետ